Бүс өргөтгөх модуль

Техникийн үзүүлэлт:

 Бүсийн тоо: 16 (EOL хяналттай байж болно)

 Ажиллах хүчдэлийн хүрээ: 10-15VDC

 Гүйдлийн хэрэглээ: 30мА

 Хайрцагны хэмжээ: 19 X 13 X 4 см (Модуль: 8.2 X 15 X 1.6 см)

 Жин: 355гр (нийт)

 CE стандартын нийцэл

 Ашиглалтын температур: -10-аас +55 °C хүртэл

 Чийгшил (Макс.): 93% R.H., Конденсацгүй.