Гүйцэтгэсэн төслүүд
+
ЧИНГИС ХААН МУЗЕИ

FM200 хийн гал унтраах систем

+
WHITE HILL

Галын дохиолол, холбоо, дохиолол, домофон, интернет, камержүүлалт

+
Дотоод хэргийн их сургууль

Гал болон хулгайн дохиолол

+
Монгол УС ТӨҮГ

Гал болон хулгайн дохиолол

+
River Garden хотхоны үйлчилгээ болон барилга

Гал болон хулгайн дохиолол

+
Хурд Пропертийз

Галын дохиолол, Холбоо, Интернет, Домофон...

+
Прекон үйлдвэр

NCD группын Үйлдвэрийн барилгын галын болон хулгайн дохиолол

+
Монгол Банкны Музеи

FM200 Гал унтраах хийн шинэ технологи-систем

+
БОГД ХААНЫ МУЗЕИ

Хяналтын камержүүлалт

+
Vegas city showroom

Vegas city showroom Галын болон хулгайн дохиолол