JB-QBL-QM200 ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН ХЯНАЛТЫН САМБАР БА ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

1. Оролт :  AC  хүчдэл  220+_20%, 50 Hz

                              AC  чадал 120W-аас ихгүй

                              DC тогтмол DC24V 7.0Ah ( 2 ширхэг батареидагалдаж ирнэ)

2. Гаралт :  DC  24V

                         Тогтмол –  6А,  огцом—8А

3. Ажиллах орчин : 

                         Температур  -10С _ +55С

                               Чийгшил       95%-аас ихгүй( 40С агааржуулалттай)

4. Хүчин чадал:

                               Илрүүлэгч хэлхээний дугаар: Ихэнхидээ ДУЛААНЫ ба УТААНЫ гэж 2 байдаг

                               Илрүүлэгч хэлхээ бүр:  20 илүүгүй мэдрэгчтэй байх 

5. Хэлхээний зураглал: 2 хэлхээний зүраглал

6. Хэлхээний үрт: 1000м-ээс бага

7.  Галын түгшүүрийн эхлэх хүчдэл: 9.1V –оос доош

                              Хэлхээний алдаа өгөх : 21.3V-оос доош

                              Дохиолол өгөх гаралт: 24V  0,8A-аас бага

8. Релений хүчин чадал: 7A/24VDC нэг бүр нь

9. Гаралтын хэлхээний хязгаар:

                              Гаралтын хэлхээн дэх цахилгаан соронзон хавхлага: 3А

                              Гаралтын хэлхээн дэх дурын холболт : 1А