Хурлын микрофон

Өнгө: Хар

Суурийн хэмжээ:

110ммx130мм (WxL),

Галуу хүзүүний төрөл

Шүүргийн урт: 400мм

Өндөр технологийн мэргэжлийн утастай хурлын микрофон

XLR Connector